NTN 7201CG/GNP4 bearing

12x32x10

NTN High Precision Angular contact ball bearing 7228BG,complete details about NTN ... 7005CDTP5 7005CDTUP-4 7005CG/GLP4 7005CG/GNP4 7005CG/GNP5 7005CGD2/...Angular contact ball bearings 7201CG/GNP4

Bearing number : 7201CG/GNP4

Size (mm) : 12x32x10

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 12

Outer Diameter (mm) : 32

Width (mm) : 10

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 12 mm

D - 32 mm

B - 10 mm

C - 10 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,036 Kg

Bearing 7201CG/GNP4

Bearings similar to NTN 7201CG/GNP4 bearing