NTN 7030CDT bearing

150x225x70

7030CDT pris - NTN-cyflymder cyswllt onglog Bearings bêl Brand:NTN, 7030CDT , (d:150 mm, D:225 mm, B:70 mm ) Enw Cynnyrch Gan gadw NTN 7030CDT Math Cynnyrch ...Angular contact ball bearings 7030CDT

Bearing number : 7030CDT

Size (mm) : 150x225x70

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 150,000

Outer Diameter (mm) : 225,000

Width (mm) : 70,000

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 150,000 mm

D - 225,000 mm

B - 70,000 mm

C - 70,000 mm

Weight - 9,21 Kg

Bearing 7030CDT

Bearings similar to NTN 7030CDT bearing