NTN 7238DB bearing

190x340x55

NSK NTN Angular contact ball bearing 7813C 7808C 7810C FOB Price: Port: Any ... 1,600 2,100 42.6 7238DB 200 360 116 4 1.5 495 815 1,300 1,700 50.6 7240BDB ...Angular contact ball bearings 7238DB

Bearing number : 7238DB

Size (mm) : 190x340x55

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 190

Outer Diameter (mm) : 340

Width (mm) : 55

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 190 mm

D - 340 mm

B - 55 mm

C - 55 mm

ra1 max. - 1,5 mm

Angle (α) - 25 °

a - 104 mm

r min. - 4 mm

r1 min. - 1,5 mm

2B - 110 mm

da min. - 208 mm

ra max. - 3 mm

Db max - 331,5 mm

Weight - 42,6 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 495 kN

Basic static load rating (C0) - 780 kN

(Grease) Lubrication Speed - 1 600 r/min

(Oil) Lubrication Speed - 2 100 r/min

Bearing 7238DB

Bearings similar to NTN 7238DB bearing