NTN NN3044KC9NAP5 bearing

220x340x90

1.good delivery time 2.high quality 3.reasonable price Clutch bearing items, SKF: KC... NTN: SF1412/2E, SF0943/2E, SF0914/2E, SF0859/2E, SF0845/2E, SF0823/2E, SF...Cylindrical roller bearings NN3044KC9NAP5

Bearing number : NN3044KC9NAP5

Size (mm) : 220x340x90

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 220

Outer Diameter (mm) : 340

Width (mm) : 90

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 220 mm

D - 340 mm

B - 90 mm

C - 90 mm

Weight - 29,1 Kg

Bearing NN3044KC9NAP5

Bearings similar to NTN NN3044KC9NAP5 bearing